Sprevádzam ľudí na ich ceste do svojho vnútra. K tej jedinečnej esencii bytia, s ktorou všetci prichádzame na tento svet. Pomáham im prepojiť sa s vlastnou dušou a tak objaviť vnútornú slobodu

Typy procesov

Väčšina sedení je kombinácia procesov Cesty, využívame nástroje podľa toho, čo potrebujete riešiť a čo sa v priebehu sedenia odhalí.

Emocionálna Cesta

základný proces, pri ktorom sa cez vrstvy prežitých emócií dostaneme až k spomienke, ktorá súvisí s problémom, danou témou, ktorú momentálne riešite. Spomienku vyčistíme tak, aby vám už neškodila. Dostanete odpovede na svoje otázky, pochopíte, čo vás mala situácia naučiť a pravdepodobne dôjde k odpusteniu. Na konci vás zavediem do prítomnosti a stanovíme si ďalšie kroky, ktoré vám pomôžu v každodennom živote.

Fyzická Cesta

proces, pri ktorom sa dostaneme priamo do miesta v tele, kde je blok, alebo choroba. Spomienku, ktorá sa objaví, spracujeme podobne ako pri Emocionálnej Ceste. Používa sa hlavne pri fyzických a zdravotných ťažkostiach, ale i iných problémoch.

Cesta k Hojnosti

v tomto procese odhalíme a následne vyčistíme tichých vnútorných sabotérov a limitujúce presvedčenia, ktoré nás blokujú a bránia nám žiť naplnený život vo všetkých oblastiach. Jedná sa o oblasti vzťahov, osobného rastu, financií, kariéry a ďalších, ktoré nám prinášajú do života hojnosť.

Cesta Zmyslu života

proces, v ktorom objavíme, čo je vaším skutočným zmyslom života, čo sa máte v tomto živote naučiť, prípadne prečo sa vám dejú veci, tak ako sa vám dejú. Používa sa hlavne vtedy, keď klient stráca zmysel a motiváciu veci v živote riešiť, žiť.

Cesta Bez Ega

veľmi silný proces, v ktorom využívame poznatky Enneagramu- typológie popisujúcej 9 stratégií osobností, vychádzajúcich z nášho ega. Uvedomíme si, aké hry a stratégie v živote používame, aj čomu sa vyhýbame. Pochopením príčin našich egohier môžeme odhodiť naše „masky“ a tak zistíme, kým naozaj sme.

ďalšie techniky

používam v priebehu procesu podľa potreby, okolností alebo ako samostatný proces. Jedná sa o prácu so strachmi, presvedčeniami, fóbiami, závislosťami…

Návrat hore