Sprevádzam ľudí na ich ceste do svojho vnútra. K tej jedinečnej esencii bytia, s ktorou všetci prichádzame na tento svet. Pomáham im prepojiť sa s vlastnou dušou a tak objaviť vnútornú slobodu

O metóde

Metóda je založená na poznatku, že emócie v tele vyvolávajú biochemické reakcie. Je vedecky dokázané, že keď prežívame silnú emóciu a potlačíme ju, dochádza k zablokovaniu bunkových receptorov na povrchu buniek a tým k narušeniu zdravej komunikácie medzi bunkami. Bunky sa ďalej reprodukujú a v mieste zablokovania sa časom môže vyvinúť vážne ochorenie.

Tieto spomienky zostávajú v bunkovej pamäti a predávajú sa z generácie na generáciu. To vysvetľuje, prečo napriek neustálej obnove buniek v našich orgánoch, zdravotné problémy zostávajú.

K takémuto negatívnemu programovaniu buniek dochádza vždy, keď sa nachádzame na vrchole emočného stavu a v tomto okamihu emóciu potlačíme. Keďže korene problému vznikajú v podvedomí, tak aj riešiť ho musíme na podvedomej úrovni. Pomocou metódy Cesta sa vieme dostať k starým bunkovým spomienkam, ktoré toto zablokovanie spôsobilo a uvoľniť staré emocionálne zranenia tým, že znovu prežijeme dávno potlačenú emóciu. Naštartujeme tak samoliečiace procesy v tele. Je dokázané, že ak si dovolíme emócie precítiť a prejaviť naplno, bunkové receptory zostávajú otvorené. 

Ďalšími oblasťami, pri ktorých môže Cesta pomôcť sú psychické bloky a nezdravé vzorce správania, ktoré sme si v konkrétnych situáciách vytvorili, alebo ktoré sme „zdedili“ od svojich predkov. 

S každým čistením nezdravého vzorca, uvoľnením zablokovanej emócie sme bližšie k podstate nášho bytia, k nášmu „diamantu“ k nášmu neobmedzenému potenciálu, ktorý máme všetci v sebe. 

Metóda Cesta sa môže kombinovať s klasickou medicínou ako doplnková terapia a tiež s rôznymi inými alternatívnymi metódami. Využíva sa tiež v školstve a na úradoch v rôznych štátoch EU, Amerike, Južnej Afrike, Austrálii, na Novom Zélande a v Izraeli.

Knihy, ktoré odporúčam

Brandon Bays: Cesta
Brandon Bays: Sloboda je ...
Brandon Bays a Kevin Billett: Cesta - Vědomí - Nová měna
Brandon Bays: Prežiť svoju cestu
Kevin Billett a Brandon Bays: Svetlo v srdci temnoty
Brandon Bays: Cesta pre rodičov a deti
Návrat hore